ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2563

ประกาศรายชื่อนักเรียนระหว่างชั้นปีที่ผ่านการคัดเลือก ปีการศึกษา 2563

– ประกาศรายชื่อนักเรียนระหว่างชั้นปีที่ผ่านการคัดเลือก ปีการศึกษา 2563

 

ประกาศยกเลิกการเรียนsummer1

ประกาศโรงเรียนดอนบอสโกวิทยาจังหวัดอุดรธานี
Comments are closed.