Announcement

ประกาศรายชื่อ นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน (รอบภายนอก) ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียน International Programs ประจำปีการศึกษา 2566
Read more
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ การเปลี่ยนแปลงการเดินรถบริเวณสวนสาธารณะหนองสิม และบริเวณรอบโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป  
Read more
เข้าสู่ระบบรายงานตัว >>> https://admission.donbosco.ac.th/
Read more
  เข้าสู่ระบบเพื่อชำระค่าธรรรมเนียมการศึกษา https://admission.donbosco.ac.th/
Read more