Uncategorized

เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระหว่างชั้น ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 1 – 15 มีนาคม 2566 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ( เลือกสอบได้ 2 แผน ) – Intersive English Program ( IEP ) – Intersive Chinese Program ( ICP ) – Intensive Science Math ( ISM ) ระหว่างชั้น อนุบาลปีที่ 2 
Read more
หมายเหตุ สวมชุดนักเรียนเดิม มาสอบเท่านั้น แสดงผลการตรวจ ATK ให้ครูผู้ดูแลการสอบ (ปริ้นส์ใส่ A4 หรือ ถ่ายลงมือถือ)
Read more