ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ป.6 ที่สอบ O-NET ได้ 100 คะแนนเต็ม

Comments are closed.