จุดเด่นพิเศษ

    ระดับอนุบาล เรียนว่ายน้ำ ดนตรีปฏิบัติ [เปียโน] , King Math , Computer [True Click Life] และ เรียนภาษาอังกฤษ , ภาษาจีน จากครุเจ้าของภาษา

    ระดับประถม เรียนว่ายน้ำ ดนตรีปฏิบัติ [ไวโอลีน,กีต้าร์] , King Math , Computer [True Click Life] , แบ่งกลุ่มย่อยเรียนภาษาอังกฤษและภาษาจีนจากครูเจ้าของภาษา และ ใช้ E-Learning [วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

    ระดับมัธยม ใช้ E-Learning [วิชาวิทยาศาสตร์] / STEM แยกเรียนดนตรีปฏิบัติตามความสนใจ แบ่งกลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์