ประกาศการปรับเส้นทางในการ รับ-ส่ง นักเรียน เริ่มใช้ 13 ก.พ. 66 เป็นต้นไป

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์❗️

การเปลี่ยนแปลงการเดินรถบริเวณสวนสาธารณะหนองสิม และบริเวณรอบโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป

 

Comments are closed.