ประกาศแจ้งวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564

การเปิดภาคเรียนที่ 1

ตารางเรียน ระกว่างวันที่ 31 พ.ค.  – 10 มิถุนายน 2564

International Program (IP)

ตารางเรียน ป.1-2 (IP)

ตารางเรียน ป.3 (IP)

ตารางเรียน ป.4 (IP)

ตารางเรียน ป.5 (IP)

ตารางเรียน ป.6 (IP)

Intensive English Program (IEP)

ตารางเรียน ป.1-2

ตารางเรียน ป.3-6

มัธยมต้น

ตารางเรียน DB-PRE-SCHOOL ม.1 – ม.3

 

Comments are closed.