ประกาศ มาตรการ การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศ มาตรการ การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
อนุบาล 1 – 3
– 17 พ.ค. 65 – 5 มิ.ย. 65 เรียนแบบสลับกลุ่ม A และ B แบบ On Site และ On Hand
– 6 มิ.ย. 65 เปิดเรียนแบบ On Site เต็มทุกชั้น (มาเรียนที่โรงเรียนทุกระดับ)
ประถม 1 – 6
– 17 พ.ค. 65 มาเรียนเฉพาะ ป.1 ป.3 ป.5
– 18 พ.ค. 65 มาเรียนเฉพาะ ป.2 ป.4 ป.6
– 19 พ.ค. 65 เปิดเต็มรูปแบบมาเรียนทุกระดับชั้น
มัธยมต้น
– 17 พ.ค. 65 มาเรียนเฉพาะ ม.1 ม.3
– 18 พ.ค. 65 มาเรียนเฉพาะ ม.2
– 19 พ.ค. 65 เปิดเต็มรูปแบบมาเรียนทุกระดับชั้น
มัธยมปลาย และ แผน DB Smart
– 17 พ.ค. 65 มาเรียนปกติเต็มรูปแบบทุกระดับชั้น
หลักสูตร EP/IP

– 17 พ.ค. 65 มาเรียนปกติเต็มรูปแบบทุกระดับชั้น

Comments are closed.