ประกาศ ! ว่าที่คุณหมอ ผลงานพี่ ม.6 รุ่น 16MP

ประกาศ ! ว่าที่คุณหมอ ผลงานพี่ ม.6 รุ่น 16MP
16 MP ทั้งรุ่น 86 คน ได้หมอแล้ว 10 คน!!! และยังรอเพิ่มอีกด้วยความหวัง สุภกิณห์ – มานินพันธุ์ – พิมพิกา – อมรินทร์ – จีราวัฒน์ – พีทรรศณ์ – สุริยชาติ – สาวิตรี – ณภัทร์ – ศึกษิต

Comments are closed.