ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา

โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ยินดีต้อนรับผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา บ้านน้อยสามเหลี่ยม จังหวัดขอนแก่น ที่ให้เกียรติมาศึกษาดูงาน แผนกอนุบาลดอนบอสโกวิทยา

Comments are closed.