เจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครอุดรธานีฉีดพ่นควันป้องกันไข้เลือดออก 29 มิ.ย. 63

เจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครอุดรธานีฉีดพ่นควันป้องกันไข้เลือดออก 29 มิ.ย. 63

Comments are closed.