27 สิงหาคม 2564 คณะทำงานจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เข้าตรวจประกันคุณภาพการศึกษาและตรวจการขอรับการอุดหนุนของโรงเรียน

วันที่ 27 สิงหาคม 2564
คณะกรรมการจากศึกษานิเทศก์ ด้านประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
ได้มาตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน และ
คณะกรรมการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
ได้มาตรวจเอกสารการขอรับการอุดหนุนของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
ณ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา

>>>ดูภาพเพิ่มเติม<<<

Comments are closed.