academic

เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระหว่างชั้น ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 1 – 15 มีนาคม 2566 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ( เลือกสอบได้ 2 แผน ) – Intersive English Program ( IEP ) – Intersive Chinese Program ( ICP ) – Intensive Science Math ( ISM ) ระหว่างชั้น อนุบาลปีที่ 2 
Read more
ประกาศรายชื่อ นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน (รอบภายนอก) ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียน International Programs ประจำปีการศึกษา 2566
Read more
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ การเปลี่ยนแปลงการเดินรถบริเวณสวนสาธารณะหนองสิม และบริเวณรอบโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป  
Read more
เข้าสู่ระบบรายงานตัว >>> https://admission.donbosco.ac.th/
Read more
  เข้าสู่ระบบเพื่อชำระค่าธรรรมเนียมการศึกษา https://admission.donbosco.ac.th/
Read more