นักเรียนระดับชั้น ป.6 ตรวจ ATK

วันที่ 20 มกราคม 2565
นักเรียนระดับชั้น ป.6 ที่เข้าสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 (สอบภายใน)
ตรวจ ATK ด้วยตนเอง ได้รับการแนะนำและดูแลการตรวจจากพยาบาลวิชาชีพ จากโรงพยาบาลกรุเทพ

 

Comments are closed.