นักเรียนระดับมัธยมตรวจ ATK

วันที่ 17 – 18 มกราคม 2565
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่ม A และ กลุ่ม B และตอนปลาย สายศิลป์
ตรวจ ATK ด้วยตนเอง ได้รับการแนะนำและดูแลการตรวจจากพยาบาลวิชาชีพ จากโรงพยาบาลกรุเทพ
Comments are closed.